Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞQƏN

ƏRİŞQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişgən. rişqand. irişgən. ərnəc. ərnək. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür