Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİNİLMƏ

ƏRİNİLMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişilmə. əriniliş. ərişilim. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. təmaslama. ləms edilmə