Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİTİLƏN

ƏRİTİLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əritilən quyruqdan qalan cızlıq: qaqırdaq