Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBÇİLİK

ƏRƏBÇİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. dilç. Heç bir lüzum ve eh-tiyac olmadan Azerbaycan diline çoxlu ereb söz ve ifadeleri getirme ve bu yolda göste-rilen fealiyyet. Dilimizin tarixində ərəbçilik tərəfdarları ilə ciddi mübarizə aparılmışdır.
-
ci il inqilabı dövründə nisbətən art-mış olan burjua mətbuatının dil siyasətində biz iki meylə rast gəlirik: 1) farsçılıq və ərəbçilik; 2) osmançılıq. M.İbrahimov.