Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏK

ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Ərebleşdirmek"-den məch.