Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLƏMƏK

ƏRLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərə vermək. evləndirmək.
qız ərir isə, ərləmək gərək