Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİNLƏMƏK

ƏRQİNLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərginləmək. sərbəst bıraqmaq. ərgin edmək