Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİRƏMƏK

ƏRTİRƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdirəmək.- baş ərdirəməmək, çıxaramamaq. anlayamamaq. sındıramamaq