Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏRMƏK

ƏSƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsrəmək.
bəsrəmək. bəsərmək. bəsirmək. basırmaq. yetiştirmək.
əsmək. sallanmaq. çalqışmaq. çalxaşmaq. çalxanmaq. çağışmaq.
çalqışaraq yerimək: çağışaraq yerimək: çalxanaraq yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: əsə əsə yerimək: əsrə əsrə yerimək: əsərək, əsriyərək yerimək: sağa sola sallanaraq yerimək