Multilingual Turkish Dictionary

BABAYl-ƏMlR

BABAYl-ƏMlR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [xüs. is.-den] çoxbil-miş, söz altında qalmayan adam.