Multilingual Turkish Dictionary

DAĞTURPU

DAĞTURPU : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. bot. Uzunsov yarpaqlı iki-illik ot bitkisi. Becərilmə üsulu ilə yetişdiri-lən, dağturpu ikiillik ot bitkisidir. Gövdəsi-nin uzunluğu
80 sm-ə çatır. Yarpaqları uzunsov, kənarı diş-diş və bəzən hamar olur. R.Əliyev.