Multilingual Turkish Dictionary

DAŞDOĞRAYAN

DAŞDOĞRAYAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax daşqıran. Birinci daşdoğrayan mexanizm tamamilə quraşdı-rılmışdır. (Qezetlerden).