Multilingual Turkish Dictionary

DARÜLMÜƏLLİMAT

DARÜLMÜƏLLİMAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Qız peda-qoji mektebinin köhne adı. Avqust ayının iyirmi üçündə məlum oldu ki, Zaqatala da-rülmüəllimatında imtahanlar tezliklə başla-nacaqdır. C.Memmedquluzade.