Multilingual Turkish Dictionary

MAARİFLƏNDİRİLMƏ

MAARİFLƏNDİRİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Maariflendiril-mek"den f.is.