Multilingual Turkish Dictionary

QAÇURQAN

QAÇURQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçıran. ətacı. kəkirə. ısız. kötü. bədəxlaq.
kəkrə kolu: acı ətacı kişi

QAÇURQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoğan. qaçıran. ətacı. bədəxlaq