Multilingual Turkish Dictionary

QALAVAÇ

QALAVAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaranquş. kırlanqıç. karluqaç. karlıqaş. karlıqaç. kaldırqaç. kalqaç