Multilingual Turkish Dictionary

QALAVLAMAQ

QALAVLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalablamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. qalvalamaq. qaballamaq. qapallamaq. qablamaq. biçim, şəkil, düzək, ölçək vermək.
qalıqlamaq. qalaqlamaq. gij anğa tanğa, mat, heyran qalmaq. gənğələmək. şaşırmaq. çaşırmaq.
nərsənin yığınlamaq. toparlamaq