Multilingual Turkish Dictionary

QALITIŞ

QALITIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalıtma. qalıtım. donma. donuş. donum. daşlaşma. daşlaşış. daşlaşım. fosilləşmə