Multilingual Turkish Dictionary

QALMUQ

QALMUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kalmuq şay: süt, duz, tərəyağı, qarabibər qatılaraq içinlən bir tür çay.
kalmuqlu: hazar dənizi quzeyində yaşayan bir moğol qəbiləsi.
qara qalmuqlu: qalmuq moğolları

QALMUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalmıq. qalmış. qaluq. qalıq.
geri, geridə qalmış nərsə. geriçi. ardan. ardıc. mürtəce;.
qalan. ardan. ardıc. qalıntı. qalqın. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
qalıntı. qalan. ardan. ardıc. arda, geriyə qalan nərsə. baqi.
kavıq. kavuq. kavlıq. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. günəş görməyən, almayan yer.
şum. cum. uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. yümnsüz. mubarək olmayan

QALMUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). qopuq. (> ğabuq (fars)). qazuq. qazıq. (> zağuq (fars). zağuq (fars)). güllə (> qelulə (fars)). süpəng (süpəh) top, mincanaq (məncənaq) daşı, topu