Multilingual Turkish Dictionary

QALPAMAQ

QALPAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalpatmaq (lp < > pl) qaplamaq. qaplatmaq.
ləhimləmək.
gəmi, qayıq taxdalarının ortasın kənəfli yapışqan, yəlimlə qapamaq işi.
bəzəmək. süsləmək. düzənləmək.
evi qalpatladıq.
bu qoca qarı özün nə qalpatıb durur