Multilingual Turkish Dictionary

QALQANLIQ

QALQANLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxanlıq. qalağlıq.
daldalıq. duldalıq. sipərlik. savarlıq. savralıq.
qoruqluq. kölgəlik. himayəlik