Multilingual Turkish Dictionary

QALQIN

QALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

( qalqun qalıq).
qalan. qalıntı. qaltaq. çaltaq.qaltuq. kavtaq. kavtuq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
çalqın. çolqun. çolqun. yorulqan. həmməşə yorqun.
çalqın. çolqun. çolqun. oturaq. otraq. götürük. məfluc. fələc

QALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalıq. qalınq. cehiz