Multilingual Turkish Dictionary

QAMIC

QAMIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamac. qumaş. bez. çit. basma

QAMIÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > qamçı.
qamış. kömçə.
qəpçə. qaşıq