Multilingual Turkish Dictionary

QAMPALAMAQ

QAMPALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qam. qom. qop).
zorlamaq, basmaq, dürtmək. itələmək. sıxmaq.
beli qampalamasan bər toprağa keçməz.
nəyə qampalısan ?.
qazandırmaq. zənginlətmək. köpdürmək.
işləyibdə qampalandı.
sığındırmaq. sığınaq vermək. barındırmaq. becərtmək. yaraqlamaq, hazırlamaq. dəstəkləmək. qorumaq.
oğruları qampaladı, gerçəkləri qovaladı.
yanlamaq.
zor duruma düşmək. kötü bir durumda qalmaq