Multilingual Turkish Dictionary

QAMPIRMAQ

QAMPIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qam). qamıqdırmaq. qamqırmaq:
artıq qızmaq. öfkələnmək.
bir yerə yığmaq.
qıyşarmaq. yığışdırmaq. büzüşdürüb, bürüşdürüb qırışdırmaq. küsmək.
üzüvü qamqırmaq.
qamqırmaq. artıq qızmaq. öfkələnmək