Multilingual Turkish Dictionary

QAMSALA

QAMSALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

kamsala. palto. qaput. qocuq. kəbən. kürk. örtün. çiyin (omuz) üstünə alınan hörgülü geyəcək. yamçı. yağmırlıq