Multilingual Turkish Dictionary

QANTULUQ

QANTULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dolandırıcı. kurnaz. hüllük.
qantuluq kişi: kurnaz kişi.
qısır.
qantuluq buqa: qısır boğa.
quzunun şişmiş durumda ölü doğması.
boş. kof.- qantuluq qaqqı: kof yumurta