Multilingual Turkish Dictionary

QAPIŞQAN

QAPIŞQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

boğuşqan. savaşqan. savqaşqan. dalqaşan. dalaşqan talaşqan. dal ba dallaşan. burqaşqan. qovqalaşçı. qavqalaşçı. çəkişgən. çəkişbəkişçi