Multilingual Turkish Dictionary

QAPINSIMAQ

QAPINSIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının nərsəsinə yiyələnmək. qəsb edmək