Multilingual Turkish Dictionary

QAPLANMA

QAPLANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qablanma. qarsanma. qarsalma. qapsnaqlanma qasnaqlanma. qapsaqlanma. qandırılma.
qaplanış. qapanma. qapanış. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal