Multilingual Turkish Dictionary

QAPSINTI

QAPSINTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapsınma. qapsınış. qapsınım. qapılma. düşgünlük. düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. inhimaq