Multilingual Turkish Dictionary

QAPTIRIM

QAPTIRIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaptırış. qaptırma. sınma. sınış. sınım. tanıma. tanış. tanım. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. iqrar e;tiraf