Multilingual Turkish Dictionary

QAQAVAC

QAQAVAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqavaş. qaqavan.
qaqabaş. avanaq. kəndini bəğənmiş. bilgisiz. düşüncəsiz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. budala. qafası üşük, uyuşuq. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal.
qaqırt. qaqırtı. sevimsiz olan. iğrənc.
qaqabiç. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. qılıqsız. çirkin.
qaqırt. qocalmış. qarımış. yaşlanmış.
üstündən atılan od.
qonuşmayan kimsə, tutu quşu, papağan