Multilingual Turkish Dictionary

QAQGED

QAQGED : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaxged ( qalx ged). qonağı yola salmaqa (qoymağa) verilən çay,.,.
ay qız qaxged çayın gətir.
qaxged dadlısın ver qutar.
qaxged başlıqı