Multilingual Turkish Dictionary

QAQIQAN

QAQIQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqığan.
qaqan. xaqan. tüt. bərk. uca. hündür. daşlanan. kükrəyən. gurlayan. gürləğən. iti.
kişi qaqığan olu, dəmir kəsgin, pıçaq iti, pamıq yumşaq.
qaqığan yumşaq kişi.
üzü qaqığan.
bənizi qaramsı, gövdəsi arıq.
öfkəli. gözü qara