Multilingual Turkish Dictionary

QAQQIC

QAQQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəğirmən daşı döndükcə daşa taxılın tökülməsini sağlayan taxda parçası.
qaqqı. qaqıc. məlamət. səzəniş

QAQQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqquc. qaquc. qaqıc.
qaquca. çəkic. çəkiş.
qavuc. qavıc. qavuca. çanqal. çəngəl.
kavac. kavaq. çolaq.
çaqıc. çaqqıc. çaqan. çaqqan. çəkic. çəkiş. çəkkiş. döğəc. dövəc. döğəcək. döğəş. döğücü. döyücü. döğqəc

QAQQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. qınaq. qınalı. qınalıq. yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. alal. alat. tıq. bıq. qəbeh