Multilingual Turkish Dictionary

TABANLATITMAQ

TABANLATITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabanlatıtmaq. var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq. isbat etdirmək