Multilingual Turkish Dictionary

TABLAMA

TABLAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

nərsənin çüxüluğu, batıqlığı.
çalqı tabla: tırpanı (orağı) çəkişilə dövərək kəsginləşdirmək

TABLAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Tablamaq"dan f.is.