Multilingual Turkish Dictionary

TALAŞLANDIRMAQ

TALAŞLANDIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ayaqlandırmaq. canlandırmaq

TALAŞLANDIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

talaşlandırmaq.
avaralatmaq. qayğınlandırmaq.
qışqırtmaq. həyəcanlandırmaq. təhyic edmək