Multilingual Turkish Dictionary

TALBATDIRMAQ

TALBATDIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbatdırmaq. çalbatdırmaq.
siggə basdırmaq.
dağıtdırmaq. müsibətə, təprəmə, sarsıntıya, fəlakətə uğratdırmaq.
çarpalatdlrmaq. çarpdırtmaqş vurdutmaq.
baltalatdırmaq. əngəllətdirmək