Multilingual Turkish Dictionary

TALBIRAN

TALBIRAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalbıran. dalbayan. dalbırıcı. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. qaplayan. qaptıran. qapıcı. qablayan. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı