Multilingual Turkish Dictionary

TALLANMA

TALLANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dallanma.
ayrıntı. ayrılma. dallanma. bölünmə. budaqlanma. təfərrü;.
dillənmə. ayrılma. açralma.
budaqlanma. təfərrü;