Multilingual Turkish Dictionary

TALMIRMAQ

TALMIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

təlmirmək.
yellənmək. sağa sola çöngəlmək. oyan buyana baxınmaq.
ər təlim təlmirdi: kişi durmadan aradı, baxdı.
gözün çəkmədən, üzmədən nərsəyə tikib baxmaq