Multilingual Turkish Dictionary

TALSICSIZ

TALSICSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalsıcsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. təlaşsız. dalaşsız. qıvrışsız. qıvırışsız. sə;ysiz. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. başı, qanı soğuq. xunsərd