Multilingual Turkish Dictionary

TALTALAŞMAQ

TALTALAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldalaşmaq. dalbadallaşmaq. dərbədərləşmək. qırbalaşmaq. qırbanışmaq. avaralaşmaq. qılqısızlaşmaq