Multilingual Turkish Dictionary

ULQARLAMAQ

ULQARLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xəbər vermək. anlatmaq. bilgiləndirmək. buyurmaq.
ulqarla, mən tınqılayma: söylə, mən dinliyrum