Multilingual Turkish Dictionary

XƏŞLƏMƏK

XƏŞLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< xahşamaq. kahşamaq < gəvşəmək. gəvşəkmək. boşatmaq. boşalmış duruma gətirmək. çürütmək

XƏŞLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

yoxlamaq. sәrf edmək: var yok pulunu yoxlaladı