Multilingual Turkish Dictionary

XƏFƏK

XƏFƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

xəfə. qapa. qapalı. bərk donuq. tutuq. boğunaq. boğnaq. kəsər. kəsici. qatı. sərt

XƏFƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

quşmar