Multilingual Turkish Dictionary

XƏRABATLI

XƏRABATLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

xarabatlı. xərabati < qıravatlı. qıravallı. qıraballı. qırovallı