Multilingual Turkish Dictionary

XAKAS

XAKAS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Türk xalqlarrndan birinin adr ve hemin xalqa mensub olan adam. Xakaslar xristianlığı qəbul etsələr də, faktiki olaraq şa-manizmə etiqad edirdilər.